ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Analecta Archaeologica Ressoviensia

Issn: 2084-4409
Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Www: http://www.archeologia.univ.rzeszow.pl/?page_id=332
Kategorie wg. Thomson-Reuters ARCHAEOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Archeologia
Języki publikacji: angielski, niemiecki
Redakcja: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego ul. ul. Hoffmanowej 8 ul. Hoffmanowej 8 35-016 Rzeszów podkarpackie, podkarpackie, PL tel: +48 17 872 15 81 fax: +48 17 872 15 90 e-mail: iarch[malpka]univ[kropka]rzeszow[kropka]plabc Redaktor naczelny: Sławomir Kadrow

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20146B
20136B
20123B
20113B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.