ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Journal of Energy Science

Issn: 1689-8338
Wydawca: Politechnika Wrocławska, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów
Www: http://www.energyscience.pwr.wroc.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECOLOGY; ENERGY & FUELS; ENGINEERING; ELECTRICAL & ELECTRONIC; ENVIRONMENTAL; INDUSTRIAL; MECHANICAL; MECHANICS; NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY; THERMODYNAMICS;
Dyscypliny naukowe: Fizyka, Ekologia, Energetyka, Inżynieria chemiczna, Inżynieria środowiska
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Politechnika Wrocławska, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław Dolnośląskie, Dolnośląskie, Polska tel: 71 320 41 30 fax: 71 320 41 30 e-mail: energyscience[malpka]pwr[kropka]wroc[kropka]plabc Redaktor naczelny: Kazimierz Wójs

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20121B
20111B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.