ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences

Issn: 2278-4748
Eissn: 2278-4802
Wydawca: Akshantala Enterprises
Www: http://www.jemds.com
Kategorie wg. Thomson-Reuters CRITICAL CARE MEDICINE; DENTISTRY; ORAL SURGERY & MEDICINE; EMERGENCY MEDICINE; MEDICINE; GENERAL & INTERNAL; RESEARCH & EXPERIMENTAL;
Dyscypliny naukowe: Medycyna, Stomatologia
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Akshantala Enterprises ul. 65, 1st Floor, Sahukar Chenniah Road, Janathanagar 65, 1st Floor, Sahukar Chenniah Road, Janathanagar 570009 Mysore Karnataka, Karnataka, IN tel: 0091 9980074468 fax: 08214268285 e-mail: sridhar[malpka]dakatru[kropka]comabc Redaktor naczelny: Sridhar A

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20142B
20132B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.