ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki

Issn: 1230-1159
Wydawca: Instytut Historii Nauki PAN
Www: http://www.ihnpan.waw.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE; HISTORY OF SOCIAL SCIENCES; MULTIDISCIPLINARY SCIENCES;
Dyscypliny naukowe: Historia, Historia sztuki, Kulturoznawstwo, Pedagogika
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Instytut Historii Nauki PAN ul. Nowy Świat 72 Nowy Świat 72 00-528 Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, PL tel: +48 22 6572746 fax: +48 22 8266137 e-mail: ihn[malpka]ihnpan[kropka]waw[kropka]plabc Redaktor naczelny: Halina Lichocka

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20144B
20134B
20125B
20115B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.