ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Analele Universitatii din Oradea, Seria Geografie

Issn: 1221-1273
Eissn: 2065-3409
Wydawca: Alexandru
Www: http://istgeorelint.uoradea.ro/Reviste/Anale/anale.htm
Kategorie wg. Thomson-Reuters DEMOGRAPHY; GEOGRAPHY; PLANNING & DEVELOPMENT; URBAN STUDIES; BIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Nauki o polityce, Biologia, Geografia, Geodezja i kartografia, Kształtowanie środowiska
Języki publikacji: angielski
Redakcja: University of Oradea ul. 1 Universitatii Street 1 Universitatii Street 410087 Oradea Bihor, Bihor, RO tel: +40.259.408.475 fax: +40.259.408.475 e-mail: ilies[malpka]uoradea[kropka]roabc Redaktor naczelny: Alexandru ILIEŞ

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20144B
20134B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.