ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

journal of health

Issn: 2228-7183
Eissn: 2228-7191
Wydawca: Ardabil University of Medical Science
Www: http://journals.arums.ac.ir/index.php/health/index
Kategorie wg. Thomson-Reuters HEALTH POLICY & SERVICES; ENVIRONMENTAL SCIENCES; FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY; HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES; PUBLIC; ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH;
Dyscypliny naukowe: Inżynieria środowiska, Technologia żywności i żywienia, Medycyna, Nauki o zdrowiu, Ochrona środowiska – dziedzina nauk chemicznych
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Ardabil University of Medical Sciences ul. university street university street +984515513428 ardabil IR tel: 5513428 fax: 5512004 e-mail: health[kropka]journal[malpka]arums[kropka]ac[kropka]irabc Redaktor naczelny: Farhad Pourfarzi

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20142B
20132B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.