ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Journal of Hearing Science

Issn: 2083-389X
Eissn: 2084-3127
Wydawca: Instytut Narządów Zmysłów
Www: http://www.journalofhearingscience.com
Kategorie wg. Thomson-Reuters ACOUSTICS; ENGINEERING; BIOMEDICAL; MEDICAL INFORMATICS; OTORHINOLARYNGOLOGY; REHABILITATION;
Dyscypliny naukowe: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Biologia medyczna, Medycyna, Nauki o zdrowiu
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Instytut Narządów Zmysłów ul. Mokra 1 Mokra 1 05-830 Kajetany Mazowieckie, Mazowieckie, PL tel: 223560389 e-mail: office[malpka]journalofhearingscience[kropka]comabc Redaktor naczelny: Henryk Skarżyński

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201510B
20145B
20135B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.