ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Journal of Horticultural Research

Issn: 2300-5009
Wydawca: Instytut Ogrodnictwa
Www: http://www.inhort.pl/journal_1.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS; BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY; HORTICULTURE; PLANT SCIENCES;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Mikrobiologia, Biotechnologia – dziedzina nauk rolniczych, Ogrodnictwo, Technologia żywności i żywienia
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Instytut Ogrodnictwa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 Konstytucji 3 Maja 1/3 96-100 Skierniewice łódzkie, łódzkie, PL tel: 46 8345511; 46 8345467 fax: 46 8333186 e-mail: journal[malpka]inhort[kropka]plabc Redaktor naczelny: Teresa Orlikowska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201514B
20149B
20139B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.