ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Journal of Isfahan Dental School

Issn: 1735-255X
Eissn: 2008-6989
Wydawca: Isfahan University of Medical Sciences
Www: http://www.jids.ir
Kategorie wg. Thomson-Reuters MATERIALS SCIENCE; BIOMATERIALS; CERAMICS; COMPOSITES; MEDICAL ETHICS; RADIOLOGY; NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING;
Dyscypliny naukowe: Stomatologia
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Isfahan university Of Medical Sciences ul. Joural office, School of Dentisry,Isfahan university Of Medical Sciences ,Hezar Jarib Street Joural office, School of Dentisry,Isfahan university Of Medical Sciences ,Hezar Jarib Street Zip: 8174673461 Isfahan IR tel: +983117922823 fax: +983116687080 e-mail: jids[malpka]dnt[kropka]mui[kropka]ac[kropka]irabc Redaktor naczelny: maryam khoroushi

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20142B
20132B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.