ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2014    Impact Factor 2014 (edycja 2013 opublikowana w 2014)    Najnowsze wskaźniki impact factor 2012 opublikowane w 2013 r   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Analiza i Egzystencja

Issn: 1734-9923
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Www: http://www.us.szc.pl/main.php/egzystencja
Kategorie wg. Thomson-Reuters PHILOSOPHY;
Dyscypliny naukowe: Filozofia
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki
Redakcja: Uniwersytet Szczeciński ul. ul. Krakowska 71-79 ul. Krakowska 71-79 71-017 Szczecin Szczecin zachodniopomorskie, zachodniopomorskie, PL tel: +48 91 444 3245 fax: +48 91 444 3216 e-mail: aie[malpka]univ[kropka]szczecin[kropka]plabc Redaktor naczelny: Renata Ziemińska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20149B
20139B
20128B
20118B
20109B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.