ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Journal of KONES

Issn: 1231-4005
Wydawca: Europejskie Towarzystwo Naukowe Napędów i Środków Transportu KONES w Polsce; Instytut Lotnictwa
Www: http://kones.eu/
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENERGY & FUELS; ENGINEERING; AEROSPACE; MARINE; MECHANICAL; MATERIALS SCIENCE; CHARACTERIZATION & TESTING;
Dyscypliny naukowe: Ekologia, Budowa i eksploatacja maszyn, Energetyka, Inżynieria materiałowa, Transport
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Europejskie Towarzystwo Naukowe Napędów i Środków Transportu KONES w Polsce, Instytut Lotnictwa ul. Al. Krakowska 110/114 Al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, PL tel: +48228460011, +48604995244 fax: +48228464432 e-mail: kones[malpka]ilot[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Antoni Jankowski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201514B
20146B
20136B
20127B
20117B
20109B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.