ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Journal of Literature and Art Studies

Issn: 2159-5836
Wydawca: David Publishing Company
Www: http://www.davidpublishing.org/davidpublishing/journals/J9/literature2011/Art_2013/1587.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters ART; DANCE; LITERARY REVIEWS; LITERATURE; MUSIC;
Dyscypliny naukowe: Literaturoznawstwo, Nauki o sztuce, Sztuki filmowe, Sztuki piękne, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
Języki publikacji: angielski
Redakcja: David Publishing Company ul. 9460 Telstar Ave Suite 5 9460 Telstar Ave Suite 5 91731 EL Monte CA, CA, US tel: 323-984-7526 fax: 323-984-7374 e-mail: shelly[malpka]davidpublishing[kropka]comabc Redaktor naczelny: David Tao

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20146B
20136B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.