ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Issn: 2300-3596
Wydawca: PUBLISHING HOUSE OF POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Www: http://www.fwmt.put.poznan.pl/podgrupa,wydzial_zeszyty_naukowe,1163,o_czasopismie.htm
Kategorie wg. Thomson-Reuters AGRICULTURAL ENGINEERING; COMPUTER SCIENCE; INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS; ECOLOGY; MECHANICS; TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Ekologia, Budowa i eksploatacja maszyn, Mechanika, Transport, Inżynieria rolnicza
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Politechnika Poznańska ul. ul. Piotrowo 3/BM/424 ul. Piotrowo 3/BM/424 60-965 /Poznań Poznań wielkopolskie, wielkopolskie, PL tel: tel: (061) 665-2017 e-mail: Malgorzata[kropka]Orczyk[malpka]put[kropka]poznan[kropka]plabc Redaktor naczelny: Piotr Krawiec

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.