ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Journal of Modern Science

Issn: 1734-2031
Wydawca: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Www: http://www.joms.wsge.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; LAW; MANAGEMENT; PUBLIC ADMINISTRATION; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Nauki o bezpieczeństwie, Pedagogika, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Nauki o administracji, Prawo
Języki publikacji: polski, angielski, włoski, słowacki, ukraiński
Redakcja: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie ul. ul. Sienkiewicza 2 ul. Sienkiewicza 2 05-410 Józefów mazowieckie, mazowieckie, PL tel: (0 22) 789 19 03 w.12 fax: (0 22) 789 19 03 w.13 e-mail: sekretariat[malpka]wsge[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Magdalena Sitek

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20159B
20148B
20138B
20126B
20116B
20102B
20092B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.