ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Journal of Pharmaceutical and Scientific Innovation

Issn:
Eissn: 2277-4572
Wydawca: Moksha Publishing House
Www: http://www.jpsionline.com/index.php
Kategorie wg. Thomson-Reuters PHARMACOLOGY & PHARMACY;
Dyscypliny naukowe: Chemia, Biologia, Nauki farmaceutyczne, Nauki o zdrowiu
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Journal of Pharmaceutical and Scientific Innovation ul. Anand Kunj Anand Kunj 244901 Rampur Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, IN tel: 919341666852 e-mail: editorjpsi[malpka]gmail[kropka]comabc Redaktor naczelny: Shalini Sharma

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20134B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.