ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences

Issn:
Eissn: 1927-5951
Wydawca: Lifescience Global
Www: http://www.lifescienceglobal.com/independent-journals/journal-of-pharmacy-and-nutrition-sciences
Kategorie wg. Thomson-Reuters AGRICULTURE; MULTIDISCIPLINARY; FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY; NUTRITION & DIETETICS; PHARMACOLOGY & PHARMACY;
Dyscypliny naukowe: Technologia żywności i żywienia, Medycyna, Nauki farmaceutyczne, Nauki o zdrowiu
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Lifescience Global ul. 4205 Shipp Drive 4205 Shipp Drive L4Z2Y9 Mississauga Ontario, Ontario, CA tel: +1 4164209739 e-mail: info[malpka]lifescienceglobal[kropka]comabc Redaktor naczelny: Rafeeq Alam Khan

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20138B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.