ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Anestezjologia i Ratownictwo

Issn: 1898-0732
Wydawca: Wydawnictwo Akademia Medycyny
Www: http://www.anestezjologiairatownictwo.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ANESTHESIOLOGY; CRITICAL CARE MEDICINE; EMERGENCY MEDICINE;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Prawo, Medycyna, Nauki farmaceutyczne, Nauki o zdrowiu
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Wydawnictwo Akademia Medycyny ul. Srebrna 16 Srebrna 16 00-810 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: +48 22 627 39 86 e-mail: redakcja[malpka]akademiamedycyny[kropka]plabc Redaktor naczelny: Leon Drobnik

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20144B
20134B
20125B
20115B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.