ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Journal of Power Technologies

Issn: 2083-4187
Eissn: 2083-4195
Wydawca: Politechnika Warszawska
Www: http://www.papers.itc.pw.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENERGY & FUELS; ENGINEERING; ELECTRICAL & ELECTRONIC; NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY; THERMODYNAMICS;
Dyscypliny naukowe: Budowa i eksploatacja maszyn, Elektronika, Energetyka
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Politechnika Warszawska ul. Nowowiejska 21/25 Nowowiejska 21/25 00-665 Warszawa Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, PL tel: +48 22 2345 207 fax: +48 22 825 05 65 e-mail: jpt[kropka]chief[kropka]editor[malpka]papers[kropka]itc[kropka]pw[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jarosław Milewski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201512B
201410B
201310B
20124B
20114B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.