ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Anglica. An International Journal of English Studies

Issn: 0860-5734
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Www: http://www.angli.uw.edu.pl/anglica
Kategorie wg. Thomson-Reuters LANGUAGE & LINGUISTICS; LITERATURE;
Dyscypliny naukowe: Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Uniwersytet Warszawski ul. Nowy Świat 4 Nowy Świat 4 00-497 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, Polska tel: (22) 553-1419 fax: (22) 625-2931 e-mail: sekretariat[kropka]angli[malpka]uw[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Andrzej Weseliński Jerzy Wełna

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20124B
20114B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.