ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering

Issn: 2029-9990
Eissn: 2335-2000
Wydawca: Kaunas University of Technology
Www: http://www.sace.ktu.lt/index.php/DAS/index
Kategorie wg. Thomson-Reuters ARCHITECTURE; HISTORY; PLANNING & DEVELOPMENT; URBAN STUDIES; ENGINEERING; CIVIL;
Dyscypliny naukowe: Ekologia, Architektura i urbanistyka, Inżynieria materiałowa, Sztuki projektowe
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Kaunas University of Technology ul. Studentų g. 48 Studentų g. 48 LT-51367 Kaunas LT tel: +37037300453 fax: +37037300454 e-mail: indre[kropka]grazuleviciute[malpka]ktu[kropka]ltabc Redaktor naczelny: Zymantas Rudzionis

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.