ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Jurnal Sains Kesihatan Malaysia

Issn: 1675-8161
Eissn: 2289-4535
Wydawca: PENERBIT UKM
Www: http://ejournal.ukm.my/jskm/
Kategorie wg. Thomson-Reuters HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES; MEDICINE; RESEARCH & EXPERIMENTAL; NUTRITION & DIETETICS; PUBLIC; ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH; RADIOLOGY; NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING;
Dyscypliny naukowe: Psychologia, Technologia żywności i żywienia, Biologia medyczna, Nauki o zdrowiu, Ochrona środowiska – dziedzina nauk chemicznych
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Faculty of Health Sciences ul. Jalan Raja Muda Abdul Aziz, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan, Wilayah Persekutuan, MY tel: +603-92897634 fax: +603-26914304 e-mail: mkamal[malpka]medic[kropka]ukm[kropka]myabc Redaktor naczelny: Mohamed Kamel Abd Ghani

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20143B
20133B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.