ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska

Skrot: KARDIOCHIR TORAKOCHI
Issn: 1731-5530
Wydawca: TERMEDIA PUBLISHING HOUSE LTD
Www: http://www.termedia.pl/Czasopismo/Kardiochirurgia_i_Torakochirurgia_Polska-40
Kategorie wg. Thomson-Reuters ANESTHESIOLOGY; MEDICINE; RESEARCH & EXPERIMENTAL; PERIPHERAL VASCULAR DISEASE; SURGERY; TRANSPLANTATION;
Dyscypliny naukowe: Medycyna
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze sląskie, sląskie, Polska tel: +48 32 3733853 fax: +48 32 3733854 e-mail: l[kropka]broja[malpka]sccs[kropka]plabc Redaktor naczelny: Marian Zembala

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201514B
201410B
201315A
201215A0.2050.1324.0e-050.006
201115A
20109B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.