ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Kieleckie Studia Teologiczne

Issn: 1730-072X
Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach
Www: http://www.wsd.kielce.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; PHILOSOPHY; RELIGION;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Literaturoznawstwo, Religioznawstwo, Nauki teologiczne, Prawo kanoniczne
Języki publikacji: polski
Redakcja: Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach ul. ul. Jana Pawła II nr 7 ul. Jana Pawła II nr 7 25-025 skr. poczt. 226 Kielce Kielce PL tel: +48-41-368.02.96 wewn. 251 e-mail: kstredakcja[malpka]kielce[kropka]opoka[kropka]org[kropka]plabc Redaktor naczelny: Władysław Antoni Sowa

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.