ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Kobieta i Biznes

Issn: 1230-9427
Wydawca: Kolegium Gospodarki Światowej SGH
Www: http://www.sgh.waw.pl/kolegia/kgs/publikacje/Kobieta_i_biznes/
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; WOMEN'S STUDIES;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Kolegium Gospodarki Światowej SGH ul. Al. Niepodległości 162 Al. Niepodległości 162 02-554 Warszawa PL tel: 228495084 e-mail: elaw[malpka]sgh[kropka]waw[kropka]plabc Redaktor naczelny: Ewa Lisowska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20155B
20144B
20134B
20122B
20112B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.