ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Annales UMCS Sectio FF Philologiae

Issn: 0239-426X
Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Www: http://umcs.pl/annales
Kategorie wg. Thomson-Reuters HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; LANGUAGE & LINGUISTICS; LITERATURE; LINGUISTICS;
Dyscypliny naukowe: Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, białoruski, rosyjski, ukraiński
Redakcja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ul. pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 20-031 Lublin Polska tel: (81)5375304 e-mail: redakcja[malpka]wydawnictwo[kropka]umcs[kropka]lublin[kropka]plabc Redaktor naczelny: Ryszard Szczygieł

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20122B
20112B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.