ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Kruszywa. Produkcja - Transport - Zastosowanie

Issn: 2082-6605
Wydawca: Wydawnictwo Elamed
Www: http://www.magazynkruszywa.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECOLOGY; ENGINEERING; GEOLOGICAL; GEOSCIENCES; MULTIDISCIPLINARY; MINERALOGY;
Dyscypliny naukowe: Geologia, Budowa i eksploatacja maszyn, Budownictwo, Inżynieria materiałowa, Kształtowanie środowiska
Języki publikacji: polski
Redakcja: Wydawnictwo Elamed ul. Roździeńskiego 188 Roździeńskiego 188 40-203 Katowice śląskie, śląskie, PL tel: 32 788 51 37 fax: 32 788 51 34 e-mail: m[kropka]palion[malpka]elamed[kropka]plabc Redaktor naczelny: Maria Rogalska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.