ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia

Issn: 2083-2753
Wydawca: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Kategorie wg. Thomson-Reuters EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; PSYCHOLOGY; EDUCATIONAL; PSYCHOANALYSIS; SOCIAL;
Dyscypliny naukowe: Pedagogika, Psychologia
Języki publikacji: polski, ukraiński
Redakcja: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ul. ul. Waszyngtona 4/8 ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Częstochowa Śląskie, Śląskie, Rzeczpospolita Polska tel: +48 343615970 fax: +48 343615970 e-mail: j[kropka]wilsz[malpka]ajd[kropka]czest[kropka]plabc Redaktor naczelny: Tadeusz Lewowicki

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.