ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio EEE Horticultura

Issn: 1233-2127
Eissn: 2083-6058
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Www: http://wydawnictwo.up.lublin.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters AGRONOMY; FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY; HORTICULTURE; PLANT SCIENCES;
Dyscypliny naukowe: Ogrodnictwo
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Ul. Akademicka 13 Ul. Akademicka 13 20-950 Lublin Lublin lubelskie, lubelskie, PL tel: 81 445 66 60, 81 445 67 61 e-mail: wydawnictwo[malpka]up[kropka]lublin[kropka]plabc Redaktor naczelny: Ryszard Szczygieł

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20142B
20132B
20121B
20111B
20102B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.