ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Kwartalnik Filmowy

Issn: 0452-9502
Wydawca: Instytut Sztuki PAN
Www: http://www.ispan.pl/kf
Kategorie wg. Thomson-Reuters ART; FILM; RADIO; TELEVISION; HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Historia sztuki, Kulturoznawstwo, Nauki o sztuce, Sztuki filmowe, Sztuki piękne, Nauki o mediach
Języki publikacji: polski
Redakcja: Kwartalnik Filmowy ul. ul. Długa 26/28 ul. Długa 26/28 00-950 Warszawa, skr. poczt. 994 Warszawa woj. mazowieckie, woj. mazowieckie, Polska tel: +48 22/ 504-82-34 fax: +48 22/ 831-31-49 e-mail: kwartalnik[kropka]filmowy[malpka]ispan[kropka]plabc Redaktor naczelny: Teresa Rutkowska

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201513B
201410C
201310C
201210C
201110C
20109B
20096B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.