ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AA, Chemia

Issn: 0137-6853
Eissn: 2083-358X
Wydawca: UMCS - Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Www: http://versita.com/auc
Kategorie wg. Thomson-Reuters CHEMISTRY; MULTIDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Chemia
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ul. pl. M. Curie-Skłodowskiej 3 pl. M. Curie-Skłodowskiej 3 20-031 Lublin ---------, ---------, Polska tel: 81 537 5685 fax: 81 537 5685 e-mail: Wladyslaw[kropka]Rudzinski[malpka]umcs[kropka]lublin[kropka]plabc Redaktor naczelny: Ryszard Szczygieł

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20124B
20114B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.