ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Kwartalnik Opolski

Issn: 0023-592X
Wydawca: Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Www: http://www.otpn.uni.opole.pl/kwartalnik_opolski.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters HISTORY; LANGUAGE & LINGUISTICS; LITERARY REVIEWS; LITERATURE; PHYSICS; APPLIED;
Dyscypliny naukowe: Historia, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo, Fizyka
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski
Redakcja: Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ul. pl. Kopernika 11 pl. Kopernika 11 45-040 Opole opolskie, opolskie, PL tel: 774744880 e-mail: otpn[malpka]uni[kropka]opole[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jerzy Pośpiech

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20155B
20145B
20135B
20124B
20114B
20102B
20092B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.