ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica

Issn: 0239-4243
Eissn: 2083-7399
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Www: http://wydawnictwo.up.lublin.pl/annales.htm
Kategorie wg. Thomson-Reuters AGRICULTURE; DAIRY & ANIMAL SCIENCE; BEHAVIORAL SCIENCES; FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY; GENETICS & HEREDITY; REPRODUCTIVE BIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Towaroznawstwo, Biochemia – dziedzina nauk biologicznych, Biologia, Biotechnologia – dziedzina nauk rolniczych, Zootechnika
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka/15 Akademicka/15 20-950 Lublin lubelskie, lubelskie, PL tel: 81 445-66-60 e-mail: wydawnictwo[malpka]up[kropka]lublin[kropka]plabc Redaktor naczelny: Marek Babicz

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20146B
20136B
20125B
20115B
20106B
20092B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.