ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

L1– Educational Studies in Language and Literature

Issn: 1567-6617
Eissn: 1573-1731
Wydawca: IAIMTE: International Association for the Improvement of Mother tongue Education
Www: http://www.ilo.uva.nl/projecten/Gert/L1EducationResearch
Kategorie wg. Thomson-Reuters ART; HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; LANGUAGE & LINGUISTICS; THEATER; COMMUNICATION; EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; LINGUISTICS; PSYCHOLOGY; APPLIED; EDUCATIONAL;
Dyscypliny naukowe: Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo, Pedagogika, Psychologia
Języki publikacji: angielski
Redakcja: University of Amsterdam ul. Spinozastraat 55 Spinozastraat 55 1018 HJ Amsterdam Amsterdam the Netherlands tel: +31 20 5251288 e-mail: G[kropka]C[kropka]W[kropka]Rijlaarsdam[malpka]uva[kropka]nlabc Redaktor naczelny: Gert Rijlaarsdam

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201515C
201410C
201310C
201212C
201112C

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.