ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L. Artes

Issn: 1732-1352
Eissn: 2083-3636
Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Www: http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=7998
Kategorie wg. Thomson-Reuters ART; HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; MUSIC;
Dyscypliny naukowe: Historia sztuki, Nauki o sztuce, Sztuki piękne
Języki publikacji: polski
Redakcja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ul. Al. Kraśnicka 2a Al. Kraśnicka 2a 20-718 Lublin Lubelskie, Lubelskie, PL tel: 81/537 69 12 e-mail: muzyka[malpka]poczta[kropka]umcs[kropka]lublin[kropka]plabc Redaktor naczelny: Gabriela Klauza

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20144B
20134B
20122B
20112B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.