ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Issn: 2084-5456
Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Wydawnictwo Naukowe
Www: http://annalesgeo.up.krakow.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters AREA STUDIES; DEMOGRAPHY; EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; GEOGRAPHY; HOSPITALITY; LEISURE; SPORT & TOURISM;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych, Pedagogika, Ekonomia, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Geografia
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2 Podchorążych 2 30-084 Kraków małopolskie, małopolskie, PL tel: (+48) 12-662-62-65 fax: (+48) 12-662-62-43 e-mail: sgkurek[malpka]up[kropka]krakow[kropka]plabc Redaktor naczelny: Sławomir Kurek

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20145B
20135B
20121B
20111B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.