ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria

Issn: 2081-1853
Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Wydawnictwo Naukowe
Www: http://www.studiahistlit.edu.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; LITERARY THEORY & CRITICISM; LITERATURE; MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES; THEATER;
Dyscypliny naukowe: Literaturoznawstwo
Języki publikacji: polski
Redakcja: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej - Instytut Filologii Polskiej ul. Podchorążych 2 Podchorążych 2 30-084 Kraków małopolskie, małopolskie, PL tel: (12) 662-6162 lub (12) 662 61 44 fax: fax (12) 637 44 59 e-mail: rocz[kropka]lit[malpka]up[kropka]krakow[kropka]plabc Redaktor naczelny: Piotr Borek

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20145B
20135B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.