ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

LAUTERBORNIA

Issn: 0935-333X
Wydawca: Erik Mauch Verlag
Www: http://www.lauterbornia.de
Kategorie wg. Thomson-Reuters BIODIVERSITY CONSERVATION; ECOLOGY; ENTOMOLOGY; LIMNOLOGY; MARINE & FRESHWATER BIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Biologia, Ekologia
Języki publikacji: angielski, niemiecki
Redakcja: Erik Mauch Verlag ul. Mühlangerstr. 11 Mühlangerstr. 11 86424 Dinkelscherben DE tel: +49 8292 2212 e-mail: Erik[kropka]Mauch[kropka]Verlag[malpka]t-online[kropka]deabc Redaktor naczelny: Erik Mauch

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20144B
20134B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.