ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Literatura i Kultura Popularna

Issn: 0867-7441
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Www: http://lkp.wuwr.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters CULTURAL STUDIES; FILM; RADIO; TELEVISION; HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; LITERATURE; ANTHROPOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo, Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, Sztuki filmowe, Nauki o mediach
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki
Redakcja: Uniwersytet Wrocławski ul. pl. Nankiera 15 pl. Nankiera 15 50-140 Wrocław woj. dolnośląskie, woj. dolnośląskie, PL tel: +48713752583 fax: +48713434296 e-mail: filpol[malpka]uni[kropka]wroc[kropka]plabc Redaktor naczelny: Anna Gemra

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201511B
20145B
20135B
20124B
20114B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.