ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Lucrari Stiintifice - Seria Zootehnie

Issn: 1454-7368
Eissn: 2067-2330
Wydawca: The "Ion Ionescu de la Brad" Publishing house
Www: http://www.uaiasi.ro/revista_zoo/index.php?lang=en&pagina=home.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters AGRICULTURE; DAIRY & ANIMAL SCIENCE; FISHERIES; FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY; NUTRITION & DIETETICS; VETERINARY SCIENCES;
Dyscypliny naukowe: Biotechnologia – dziedzina nauk rolniczych, Rybactwo, Technologia żywności i żywienia, Zootechnika, Nauki weterynaryjne
Języki publikacji: angielski
Redakcja: The "Ion Ionescu de la Brad" University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine (UASVM) ul. 3 Mihail Sadoveanu Alley 3 Mihail Sadoveanu Alley 700490 Iasi Iasi, Iasi, RO tel: 0040232407593 e-mail: pascalc[malpka]uaiasi[kropka]roabc Redaktor naczelny: Vasile Vintu

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20147B
20137B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.