ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Materiały Elektroniczne

Issn: 0209-0058
Wydawca: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Www: http://www.itme.edu.pl/materialy-elektroniczne.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENGINEERING; ELECTRICAL & ELECTRONIC; MATERIALS SCIENCE; CERAMICS; CHARACTERIZATION & TESTING; COATINGS & FILMS; COMPOSITES;
Dyscypliny naukowe: Elektronika, Inżynieria materiałowa
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych ul. ul. Wólczyńska 133 ul. Wólczyńska 133 01-919 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: 22 835 30 41 w. 129 fax: 22 864 54 96 e-mail: ointe[malpka]itme[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Andrzej Jeleński

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20143B
20133B
20124B
20114B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.