ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Meander

Issn: 0025-6285
Wydawca: Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN
Www: http://www.knoka.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=63:meander&catid=33:periodyki&Itemid=47
Kategorie wg. Thomson-Reuters CLASSICS;
Dyscypliny naukowe: Archeologia, Filozofia, Historia, Historia sztuki, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo
Języki publikacji: polski
Redakcja: Instytut Filologii Klasycznej UW ul. ul. Krakowskie Przedmieście 1 ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-047 Warszawa Warszawa woj. mazowieckie, woj. mazowieckie, Polska tel: (22) 826 93 47 e-mail: meander[malpka]inbox[kropka]comabc Redaktor naczelny: Mikołaj Szymański

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201510C
201410C
201310C
201210C
201110C
20109B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.