ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Medicina Sportiva Practica

Issn: 1640-0143
Eissn: 1895-8265
Wydawca: Medicina Sportiva
Www: http://www.medicinasportiva.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters REHABILITATION; MEDICINE; RESEARCH & EXPERIMENTAL; NUTRITION & DIETETICS; PHYSIOLOGY; SPORT SCIENCES;
Dyscypliny naukowe: Medycyna, Nauki o zdrowiu, Nauki o kulturze fizycznej
Języki publikacji: polski
Redakcja: Medicina Sportiva ul. Wołodyjowskiego 16 Wołodyjowskiego 16 31-980 Kraków PL tel: 502 314 552 e-mail: w[kropka]gawronski[malpka]medicinasportiva[kropka]plabc Redaktor naczelny: Wojciech Gawroński

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20141B
20131B
20102B
20092B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.