ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

MEFANET Journal

Issn: 1805-9163
Eissn: 1805-9171
Wydawca: Facta Medica, Ltd.
Www: http://mj.mefanet.cz
Kategorie wg. Thomson-Reuters EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; EDUCATION; SCIENTIFIC DISCIPLINES; HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES; MEDICAL INFORMATICS; MEDICINE; RESEARCH & EXPERIMENTAL;
Dyscypliny naukowe: Pedagogika, Biologia medyczna, Medycyna, Nauki farmaceutyczne, Nauki o zdrowiu
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Facta Medica, Ltd. ul. Srbská 2186/19 Srbská 2186/19 61200 Brno CZ tel: 00420737985593 e-mail: boris[kropka]skalka[malpka]fa-ma[kropka]czabc Redaktor naczelny: Daniel Schwarz

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20141B
20131B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.