ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Metallurgy and Foundry Engineering

Issn: 1230-2325
Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Www: http://journals.agh.edu.pl/mafe/login?source=%2Fmafe%2Fmanager
Kategorie wg. Thomson-Reuters COMPUTER SCIENCE; ARTIFICIAL INTELLIGENCE; CRYSTALLOGRAPHY; ENGINEERING; INDUSTRIAL; MATERIALS SCIENCE; CERAMICS; METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING;
Dyscypliny naukowe: Chemia, Energetyka, Informatyka – dziedzina nauk technicznych, Inżynieria materiałowa, Metalurgia
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ul. Al. Mickiewicza 30 Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków Małopolskie, Małopolskie, PL tel: +48 12 617 38 62 fax: +48 12 617 37 62 e-mail: mafe[malpka]agh[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Mirosław Karbowniczek

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20159B
20147B
20137B
20125B
20115B
20106B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.