ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Między Oryginałem a Przekładem

Issn: 1689-9121
Wydawca: KSIĘGARNIA AKADEMICKA Sp. z o.o.
Www: http://www.akademicka.pl/moap
Kategorie wg. Thomson-Reuters CULTURAL STUDIES; FILM; RADIO; TELEVISION; HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; LANGUAGE & LINGUISTICS; LITERARY THEORY & CRITICISM;
Dyscypliny naukowe: Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański
Redakcja: Uniwersytet Jagielloński ul. ul. Reymonta 4, V p. ul. Reymonta 4, V p. 30-059 Kraków Województwo Małopolskie, Województwo Małopolskie, PL tel: 781-860-833, (12) 663-23-21 fax: (004812) 422-67-93 e-mail: filologia[kropka]romanska[malpka]filg[kropka]uj[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jerzy Brzozowski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201514B
20148B
20138B
20127B
20117B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.