ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Mine Water and the Environment

Skrot: MINE WATER ENVIRON
Issn: 1025-9112
Eissn: 1616-1068
Wydawca: SPRINGER HEIDELBERG
Www: http://www.IMWA.info/journal
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENVIRONMENTAL SCIENCES; MINING & MINERAL PROCESSING; WATER RESOURCES;
Dyscypliny naukowe: Chemia, Technologia chemiczna – dziedzina nauk chemicznych, Biotechnologia – dziedzina nauk biologicznych, Geologia, Górnictwo i geologia inżynierska, Inżynieria chemiczna, Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska – dziedzina nauk chemicznych
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Robert Kleinmann ul. 2737 Beechwood Boulevard 2737 Beechwood Boulevard 15217 Pittsburgh PA, PA, USA tel: nil e-mail: editor[malpka]mwen[kropka]infoabc Redaktor naczelny: Robert Kleinmann

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201520A
201425A1.2061.1240.000580.25
201320A1.2031.3380.000780.326
201220A0.9820.00.00069
201120A

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.