ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Miscellanea Geographica

Issn: 0867-6046
Eissn: 2084-6118
Wydawca: Versita sp. z o. o.
Www: http://www.degruyter.com/view/j/mgrsd
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS; EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; GEOGRAPHY; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY; PHYSICAL;
Dyscypliny naukowe: Etnologia, Socjologia, Ekonomia, Geografia, Geodezja i kartografia
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 30 Krakowskie Przedmieście 30 00-927 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: +48 22 5520624 e-mail: miscellanea[kropka]geographica[malpka]uw[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Maciej Henryk Jędrusik

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201514B
20149B
20139B
20125B
20115B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.