ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology

Issn: 0867-1966
Wydawca: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENTOMOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Biologia
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu ul. pl. Jana III Sobieskiego 2 pl. Jana III Sobieskiego 2 41-902 Bytom województwo śląskie, województwo śląskie, Polska tel: 32 281 34 01 w. 125 e-mail: przyroda[malpka]muzeum[kropka]bytom[kropka]plabc Redaktor naczelny: Roland Dobosz

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.