ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine

Issn: 1800-8755
Eissn: 1800-8763
Wydawca: Montenegrin Sports Academy
Www: http://www.mjssm.me
Kategorie wg. Thomson-Reuters HOSPITALITY; LEISURE; SPORT & TOURISM; SPORT SCIENCES;
Dyscypliny naukowe: Nauki o kulturze fizycznej
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Montenegrin Sports Academy ul. Dzordza Vasingtona 445 Dzordza Vasingtona 445 81000 Podgorica ME tel: +382 40 235 207 fax: +382 40 235 200 e-mail: office[malpka]mjssm[kropka]meabc Redaktor naczelny: Dusko Bjelica

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20142B
20133B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.