ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Issn: 1730-8658
Wydawca: Polska Akademia Nauk
Www: http://pan-ol.lublin.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters AGRICULTURAL ENGINEERING; AGRICULTURE; MULTIDISCIPLINARY; ENERGY & FUELS; ENGINEERING; MECHANICAL;
Dyscypliny naukowe: Budowa i eksploatacja maszyn, Energetyka, Mechanika, Transport, Inżynieria rolnicza
Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski
Redakcja: Polska Akademia Nauk ul. Plac Litewski 2 Plac Litewski 2 20-080 Lublin lubelskie, lubelskie, PL tel: 81 44 13 000 fax: 81 44 13 000 e-mail: lublin[malpka]pan[kropka]plabc Redaktor naczelny: Eugeniusz Krasowski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20144B
20134B
20124B
20114B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.